SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 5. Petak, 18. ožujka 2005.
OPĆINA RAVNA GORA
15

9.

Na temelju članka 9a. Zakona o fondovima za kulturu (»Narodne novine«, broj 47/90 i 27/93) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 26/01), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 15. ožujka 2005. godine, donijelo je

Prvu izmjenu i dopunu
Programa javnih potreba u kulturi za 2005. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u kulturi za 2005. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 42/ 04) u članku 2. brojka »126.500,00« zamjenjuje se brojkom »156.500,00«.

Članak 2.

U članku 3. u tabeli, stavka KUD »Sloga« Ravna Gora, ispod brojke »2.500,00« i teksta »vođenje knjigovodstvenih i blagajničkih poslova« dodaje se nova brojka »25.000,00« i tekst »nabava kabanica«.

U stavci Ukupno za KUD »Sloga« brojka »73.500,00« zamjenjuje se brojkom »98.500,00«.

U stavci HKD »Gora«, pjevačka sekcija brojka »13.000,00« zamjenjuje se brojkom »18.000,00«.

U stavci Ukupno za HKD »Gora« brojka »45.000,00« zamjenjuje se brojkom »50.000,00«.

U stavci Sveukupno brojka »126.500,00« zamjenjuje se brojkom »156.500,00«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/05-01/3

Ur. broj: 2112/07-01-05-2

Ravna Gora, 15. ožujka 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Franjo Ružić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr