SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 5. Petak, 18. ožujka 2005.
OPĆINA RAVNA GORA
15

8.

Na temelju članka 45. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, broj 106/99) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 26/01), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 15. ožujka 2005. godine, donijelo je

Prvu izmjenu i dopunu
Programa javnih potreba u vatrozaštiti za 2005. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u vatrozaštiti za 2005. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 42/ 04) u članku 2. brojka »680.000,00« zamjenjuje se brojkom »696.000,00«.

Članak 2.

U članku 3. u stavci VZO Ravna Gora (tekući troškovi) brojka »27.000,00« zamjenjuje se brojkom »22.000,00«.

U stavci DVD Ravna Gora brojka »72.000,00« zamjenjuje se brojom »77.000,00«.

U stavci VZO Ravna Gora, opremanje 2 kom. terenskih vozila brojka »90.000,00« zamjenjuje se brojkom »106.000,00«.

U stavci Ukupno brojka »680.000,00« zamjenjuje se brojkom »696.000,00«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/05-01/5

Ur. broj: 2112/07-01-05-2

Ravna Gora, 15. ožujka 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Franjo Ružić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr