SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 5. Petak, 18. ožujka 2005.
OPĆINA RAVNA GORA
15

7.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 73/97, 27/01 i 59/01) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 26/01), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 15. ožujka 2005. godine, donijelo je

Prvu izmjenu i dopunu
Programa javnih potreba u provođenju socijalnog
programa za 2005. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u provođenju socijalnog programa za 2005. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 42/04) u članku 2. brojka »207.506,00« zamjenjuje se brojkom »202.106,00«.

Članak 2.

U članku 3. u stavci stipendije brojka »31.200,00« zamjenjuje se brojkom »25.800,00«.

U stavci Ukupno brojka »207.506,00« zamjenjuje se brojkom »202.106,00«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/05-01/4

Ur. broj: 2112/07-01-05-2

Ravna Gora, 15. ožujka 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Franjo Ružić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr