SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 35. Ponedjeljak, 30. studenog 2015.
OPĆINA ČAVLE

72.

Temeljem članka 25. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 20/14, 26/14, 27/15), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 26. studenoga 2015. godine donijelo je

ODLUKU
o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade

Članak 1.

Vrijednost boda (B), koja je osnova za obračun visine komunalne naknade u Općini Čavle iznosi 0,42 kn/m2.

Vrijednost boda iz stavka 1. ovog članka jednaka je mjesečnoj visini komunalne naknade po m2 korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni Općine Čavle.

Članak 2.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju vrijednosti boda za izračun komunalne naknade (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 50/09).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2016. godine.

Klasa: 021-05/15-01/10

Ur. broj: 2170-03-15-01-13

Čavle 26. studenoga 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Norbert Mavrinac, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr