SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 35. Ponedjeljak, 30. studenog 2015.
OPĆINA ČAVLE

71.

Temeljem članka 12. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (»Narodne novine« broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14) i čl. 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 20/14, 26/14, 27/15) Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 26. studenoga 2015. godine donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Čavle
za 2016. godinu

Članak 1.

U Proračunu Općine Čavle za 2016. godinu osigurana su sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću u iznosu od 60.000,00 kuna.

Članak 2.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednak godišnji iznos sredstava tako da svakoj pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Članak 3.

Za svakog člana Općinskog vijeća u 2016. godini utvrđuje se godišnji iznos sredstava u iznosu od 4.000,00 kune.

Članak 4.

Političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Općine Čavle za 2016. godinu razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću, kako slijedi:

-Socijaldemokratska partija Hrvatske 16.000,00 kuna

-Hrvatska demokratska zajednica 12.000,00 kuna

-Primorsko-goranski savez 12.000,00 kuna

-Hrvatska narodna stranka
- liberalni dem. 8.000,00 kuna

-Hrvatska seljačka stranka 4.000,00 kuna

-Autonomna regionalna stranka
Hrvatskog Primorja, Gorskog kotara,
otoka i Rijeke4.000,00 kuna

- Akcija mladih 4.000,00 kuna

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2016. godine.

Klasa: 021-05/15-01/10

Ur. broj: 2170-03-15-01-11

Čavle 26. studenoga 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Norbert Mavrinac, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr