SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 35. Ponedjeljak, 30. studenog 2015.
OPĆINA ČAVLE

64.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/ 09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 20/ 14, 26/14, 27/15) Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 26. studenoga 2015. godine donosi

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2016. godinu

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu realizirat će se u ukupnom iznosu 3.712.000 kuna.

Izvori sredstava i namjena sredstava iz stavka 1. ovog članka detaljno su iskazani u tabeli 1., koja je prilog i sastavni dio ovog Programa.

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2016. godine.

Klasa: 021-05/15-01/10

Ur. broj: 2170-03-15-01-4

Čavle 26. studenoga 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Općinskog vijeća

Norbert Mavrinac, v. r.

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA
I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr