SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 35. Ponedjeljak, 30. studenog 2015.
GRAD RAB

115.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 -pročišćeni tekst) i članka 34. Statuta Grada Raba (»Službene novine PGŽ« br. 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst i 19/15), gradonačelnik Grada Raba dana 30. studenoga 2015. godine, donosi,

Z a k l j u č a k

1.Donosi se Rješenje o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Raba.

2.Rješenje iz točke 1. Zaključka objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije, na oglasnoj ploči Grada Raba, na web stranici Grada Raba i na lokalnoj radio postaji Radio Rab.

KLASA: 023-01/15-02/118.

URBROJ:2169-01-01-15-03.

Rab, 30. studenoga 2015.

Gradonačelnik
Nikola Grgurić, dipl. oec.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=955&mjesto=51280&odluka=115
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr