SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 5. Petak, 18. ožujka 2005.
OPĆINA RAVNA GORA
15

5.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 126/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/ 04) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 15. ožujka 2005. godine, donijelo je

Prvu izmjenu i dopunu Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2005. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 42/04)) u članku 4. točka 1. brojka »40.000,00 kn« zamjenjuje se brojkom »62.000,00 kn«, a u stavci »ukupno« brojka »121.000,00 kn« zamjenjuje se brojkom »143.000,00 kn«.

Članak 2.

U članku 8. točka 3. brojka »111.000,00 kn« zamjenjuje se brojkom »133.000,00 kn«, a u stavci »ukupno« brojka »611.000,00 kn« zamjenjuje se brojkom »633.000,00 kn«.

Članak 3.

Ova Prva izmjena i dopuna stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/05-01/9

Ur. broj: 2112/07-01-05-2

Ravna Gora, 15. ožujka 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Franjo Ružić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr