SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 35. Ponedjeljak, 30. studenog 2015.
GRAD RAB

106.

Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95 - Uredba, 21/96 - Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/ 01, 26/03 - proč.tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/ 09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) i članka 22. Statuta Grada Raba ( »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst i 19/15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 25. studenoga 2015. godine, donijelo je

I. izmjene i dopune Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2015. godinu

Članak 1.

Ovim I izmjenama i dopunama Programa utvrđuju se mjerila i način rasporeda prihoda za izgradnju objekata komunalne infrastrukture.

Članak 2.

Prihodi utvrđeni ovim I. Izmjenama i dopunama Programa su: 5.645.000,00 kn

1. Komunalni doprinos 5.100.000,00 kn

2. Ostali proračunski prihodi 545.000,00 kn

UKUPNO: 5.645.000,00 kn

Članak 3.

Prihodi utvrđeni u članku 2. ovih I Izmjena i dopuna Programa raspoređuju se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture po komunalnim djelatnostima kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 4.

Ove I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA: 023-06/15-01/09

URBROJ: 2169-01-02/7-15-1

Rab, 25. studenoga 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=955&mjesto=51280&odluka=106
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr