SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 35. Ponedjeljak, 30. studenog 2015.
GRAD RAB

105.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/ 13-pročišćeni tekst), članaka 74. i 76. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/ 12, 94/13 i 85/15), te članaka 22., 90. i 92. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13 i 31/13-pročišćeni tekst i 19/15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 25. studenoga 2015. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA RABA
U SPORTU ZA 2015. GODINU

Članak 1.

I. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Raba u sportu (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Programa), utvrđuju se djelatnosti, poslovi i aktivnosti u sportu od značenja za Grad Rab.

Ovim Izmjenama i dopunama Programa stvaraju se uvjeti za zadovoljenje potreba u aktivnosti održavanja i opremanja sportskih objekata.

Članak 2.

Za provođenje Izmjena i dopuna Programa osigurana su sredstva u I. Izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2015. godinu, donesenim na sjednici Gradskog vijeća Grada Raba 12. listopada 2015. godine, u iznosu od 452.620,00 kn.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. namijenjena su čišćenju Školske sportske dvorane, sukladno potrebama, a kako je čišćenje Gradskog sportskog doma osigurano iz drugog izvora Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2015. godini, nepotrebno je osiguranje financijskih sredstava za istu namjenu u I. Izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2015. godinu.

Članak 4.

Raspored sredstava iz Izmjena i dopuna Programa vrši gradonačelnik kao izvršitelj I. Izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2015. godinu, a Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti će pratiti namjensko korištenje proračunskih sredstava.

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:023-06/15-01/09

URBROJ:2169-01-02/7-15-4

Rab, 25. studenoga 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran mag. ing. agr.

 

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=955&mjesto=51280&odluka=105
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr