SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 35. Ponedjeljak, 30. studenog 2015.
GRAD RAB

104.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 104/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/ 13-pročišćeni tekst), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09), te članaka 22., 90. i 92. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/ 13, 31/13-pročišćeni tekst i 19/15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 25. studenoga 2015. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA RABA
U KULTURI ZA 2015. GODINU

Članak 1.

I. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Raba u kulturi (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Programa), utvrđuju se djelatnosti, poslovi, aktivnosti i manifestacije u kulturi od značaja za Grad Rab, kao i za njegovu promociju na svim razinama međužupanijske i međunarodne suradnje.

Ovim Izmjenama i dopunama Programa stvaraju se uvjeti za zadovoljenje potreba u slijedećim područjima kulturnih djelatnosti: manifestacije i projekti u kulturi, glazbena, folklorna, likovno-izložbena i knjižnična djelatnost, te održavanje i uređenje kulturnih objekata.

Članak 2.

Za provođenje Izmjena i dopuna Programa osigurana su sredstva u I. Izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2015. godinu, donesenim na sjednici Gradskog vijeća Grada Raba 12. listopada 2015. godine, u ukupnom iznosu od 3.466.700,00 kn i to za:

1.Programe ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Rab:

1.1. Pučko otvoreno učilište u iznosu od 2.604.500,00 kn,

1.2. Gradsku knjižnicu Rab u iznosu od 428.200,00 kn,

2.Program održavanja i uređenja kulturnih objekata u iznosu od 434.000,00 kn.

Članak 3.

Raspored sredstava iz Izmjena i dopuna Programa vrši gradonačelnik kao izvršitelj I. Izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2015. godinu, a Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti će pratiti namjensko korištenje proračunskih sredstava.

Članak 4.

O izvršavanju Programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, korisnici pod točkom 1. iz članka 2. podnose nadležnom Upravnom odjelu godišnji izvještaj o poslovanju za 2015. godinu (ostvarenje financijskog plana i izvješće o radu), najmanje jednom godišnje, a na zahtjev Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti i češće.

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:023-06/15-01/09

URBROJ:2169-01-02/7-15-3

Rab, 25. studenoga 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran. mag. ing. agr.

 

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=955&mjesto=51280&odluka=104
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr