SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 35. Ponedjeljak, 30. studenog 2015.
GRAD RAB

102.

Na temelju članka 114.b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 66/99, 151/03, 157/ 03-ispravak, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12 i 157/13), članka 5. Odluke o visini spomeničke rente Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 22/04) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst i 19/15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 25. studenoga 2015. godine, donosi

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
UTROŠKA SPOMENIČKE RENTE
ZA 2015. GODINU

Članak 1.

Članak 3. Programa utroška spomeničke rente za 2015. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 14/15) mijenja se i glasi:

»Prihod od spomeničke rente planiran je u Prvim izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2015. godinu u iznosu od 234.000,00 kuna.

Raspodjela financijskih sredstava iz stavka 1. ovog članka, utvrđuje se kako slijedi:

1.Ostaci crkve sv. Ivana, samostana i zvonika iznos od 34.000,00 kuna i

2.Uređenje crkve sv. Katarine iznos od 200.000,00 kuna.

Članak 2.

Ove Prve izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:023-06/15-01/09

URBROJ:2169-01-02/7-15-7

Rab, 25. studenoga 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag.i ng. agr.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=955&mjesto=51280&odluka=102
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr