SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 35. Ponedjeljak, 30. studenog 2015.
GRAD RAB

101.

Na temelju članka 188. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13), članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13 - pročišćeni tekst i 19/15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 25. studenoga 2015. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o izradi ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Grada Raba

Članak 1.

U Odluci o izradi ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/13, 2/14, 8/14, 28/14 i 24/15), u članku 5. alineja treća mijenja se i glasi:

»- izmjenu odredbi i obuhvata postojećeg privezišta PR10 naselja Gonar na način da se u odredbama i kartografskim prikazima Izmjene Plana prikaže samo rekonstrukcija postojećeg gata bez izgradnje novog gata i označi kao povremeno privezište.«

Alineja deseta mijenja se i glasi:

»- priključenje zone ugostiteljsko turističke namjene uvala Padova III (Banjol) u građevinsko područje naselja Banjol sukladno Prostornom planu Primorsko-goranske županije i izmjenu odredbi i granice obuhvata površine ugostiteljsko turističke namjene oznake T31 u naselju Banjol te površina pratećih namjena za potrebe izrade UPU 34 - Uvala Padova III (Banjol).«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-06/15-01/09

URBROJ: 2169-01-02/7-15-12

Rab, 25. studenoga 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=955&mjesto=51280&odluka=101
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr