SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 35. Ponedjeljak, 30. studenog 2015.
GRAD MALI LOŠINJ

85.

Na temelju članka 35. st.2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 37/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 44. Zakona o najmu stanova (»Narodne novine«, broj: 91/96, 48/98, 66/98, 22/06) i 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« 26/09, 32/ 09 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 30. studenoga 2015. godine, donijelo je:

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE
O PRODAJI STANOVA U VLASNIŠTVU
GRADA MALOG LOŠINJA

Članak 1.

U Odluci o prodaji stanova u vlasništvu Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj: 32/14) članak 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Prodaji stanova u najmu sa slobodno ugovorenom najamninom može se pristupiti ukoliko zahtjev za kupnju stana podnese najmoprimac, najranije protekom vremena od 10 godina od dana sklapanja ugovora o najmu stana za koji se zahtjev podnosi.

Od odredbe stavka 1. ovog članka izuzimaju se:

-stanovi izgrađeni i novouređeni nakon 01. siječnja 2013. godine;

-stanovi koji se nalaze na lokacijama na kojima je urbanističkim planom pojedinih naselja Grada Malog Lošinja definirana mogućnost izgradnje ili rekonstrukcije građevina, a čime će se povećati vrijednost stambenog fonda Grada.

Članak 2.

Stavak 2. članka 8. Odluke mijenja se i glasi:

»Troškove izrade elaborata procjene za stanove koji su dani u najam zaštićenim najmoprimcima snosi prodavatelj, dok troškove izrade elaborata procjene za stanove koji su dani u najam sa slobodno ugovorenom najamninom snosi kupac.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 370-01/15-01/36

URBROJ: 2213/01-01-15-4

Mali Lošinj, 30. studenoga 2015.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr