SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 35. Ponedjeljak, 30. studenog 2015.
GRAD KASTAV

58.

Temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06., 114/06, 146/08. i 38/09, 153/09 i 143/12) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj: 26/09 i 13/13), Gradsko vijeće Grada Kastva na 26. sjednici održanoj dana 26. studenoga 2015. godine donijelo je

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da nekretnina označena kao k.č. 6192/4, put površine 7 m2, upisana u z.k.ul. 2819 k.o. Kastav u zemlji šnim knjigama upisana kao javno dobro u naravi ne predstavlja nerazvrstanu cestu, ne koristi se kao javno dobro, te se isključuje iz opće upotrebe.

Članak 2.

Općinski sud u Rijeci - zemljišno knjižni odjel će temeljem ove Odluke izvršiti brisanje upisa statusa javnog dobra na nekretnini iz članka 1. ove Odluke i izvršiti upis prava vlasništva na ime i u korist Grada Kastva.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

KLASA:021-05/15-01/09

URBROJ:2170-05-06/1-15-10

Kastav, 26. studenoga 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr