SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 35. Ponedjeljak, 30. studenog 2015.
GRAD KASTAV

55.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (urednički pročišćeni tekst »Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 55/09, 20/10, 30/12 i 21/14) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09 i 13/13) Gradsko vijeće Grada Kastva na svojoj 26. sjednici održanoj dana 26. studenoga 2015. godine donijelo je

Izmjene i dopune Programa
održavanja komunalne infrastrukture na području
Grada Kastva za 2015. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2015. godinu (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 40/14, 18/15 i 22/15) članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

1. prihodi od komunalne naknade . . . . . 2.900.000,00 kuna

2. dio prihoda iz Proračuna. . . . . . . . . . . . 230.300,00 kuna

3. prihodi od naknada za grobna mjesta . 200.000,00 kuna

UKUPNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.330.300,00 kuna«

Članak 2.

U članku 3. mijenja se:

-u točki 1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA stavak 3. i glasi:

»Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 140.000,00 kuna, a financirat ce se iz sredstava komunalne naknade.«

-u točki 3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA stavak 3. i glasi:

»Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 914.150,00 kuna uključujući sredstva za financiranje Vlastitog pogona u iznosu 439.650,00 kuna. Financirat će se iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 747.350,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva u iznosu od 166.800,00 kuna.«

-u točki 4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA stavak 1. i glasi:

»Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća sanaciju udarnih rupa, sanaciju kolničkog zastora i manjih asfaltnih površina, sanaciju potpornih i ogradnih zidova uz ceste, uređenje cesta sa tucaničkim kolnikom, izvođenje radova na okolišu i trupu ceste, održavanje objekata za odvodnju u pojasu ceste i funkcioniranje zimske službe u period od 15. studenog 2015. godine do 15. ožujka 2016. godine. Osim redovnog održavanja cesta, planira se izvesti sanacija sljedećih cesta: dio ceste SU 135 Rubeši-Dolčić od kbr. 91 do 92 u dužini od 70 m, dio ceste GSU18 Rubeši kbr. 66- 76a u dužini od 60 m, u centru Kastva rampa na izlazu iz parkirališta, te u produžetku - ispred pošte dio ulice Stari

put u ukupnoj dužini od 45,00 m saniralo bi se na način da se postojeći dotrajali asfalt presvuče novim slojem asfalta.«

-u točki 4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA stavak 4. i glasi:

»Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 470.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade.«

- u točki 5. ODRŽAVANJE GROBLJA: stavak 3. i glasi:

»Sredstva za izvršenje radova na održavanju groblja predviđaju se u iznosu od 287.650,00 kuna uključujući sredstva za financiranje Vlastitog pogona u iznosu od 193.650,00 kuna. Financirati ce se iz naknada za grobna mjesta u iznosu od 200.000,00 kuna, iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 32.650,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva u iznosu od 55.000,00 kuna.«

- u točki 6. JAVNA RASVJETA: stavak 3. i glasi:

»Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 990.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade.«

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

KLASA:021-05/15-0/09

URBROJ:2170-05-06/1-15-7

Kastav, 26. studenoga 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr