SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 35. Ponedjeljak, 30. studenog 2015.
GRAD KASTAV

53.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, 87/08, 136/12, 15/15 ) i članka 33. Statuta Grada Kastva (Službene novine Primorsko-goranske županije, br.26/09, 13/13), Gradsko vijeće Grada Kastva na 26. sjednici održanoj 26. studenog 2015. godine donijelo je

IV. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA KASTVA ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2016. I 2017. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Kastva za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu se sastoje od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

IV. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2015. i projekcija za 2016. i 2017. stupaju na snagu osam dana od dana objave u Službenim novinama »Primorsko-goranske županije«.

Klasa:021-05/15-01/09

Ur. broj:2170-05-06/1-15-4

Kastav, 26. studenoga 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr