SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 34. Petak, 20. studenog 2015.
OPĆINA PUNAT

61.

Na temelju članka 56. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 25/ 09, 35/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat na 19. sjednici održanoj 13. studenoga 2015. godine, donosi

SREDNJOROČNI (TROGODIŠNJI) PLAN
davanja koncesija na području Općine Punat
za razdoblje od 2016. do 2018. godine

Članak 1.

Utvrđuje se Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Punat za razdoblje od 2016. do 2018. godine (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Općina Punat u razdoblju od 2016. do 2018. godine planira dati sljedeće koncesije:

1. KONCESIJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA UKLANJANJA I ČUVANJA NEPROPISNO PARKIRANIH VOZILA UPOTREBOM SPECIJALNOG VOZILA »PAUK« TE ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA UKLANJANJE OŠTEĆENIH I NAPUŠTENIH VOZILA I DRUGIH STVARI S NERAZVRSTANE CESTE

- planirani broj koncesija: jedna koncesija,

- rok na koji se koncesija planira dati: pet godina,

- početak koncesije: travanj 2016. godine,

- procijenjena godišnja naknada za koncesiju: 15.000,00 kn

- planirani rashodi od koncesije utvrđuju se u visini troškova provođenja postupka za davanje koncesije,

- pravni osnov za davanje koncesije: Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/ 04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13 - Zakon o održivom gospodarenju otpadom i 153/13 - Zakon o gradnji,

147/14 i 36/15 - Zakon o pogrebničkoj djelatnosti), Zakon o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12) i Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/14, 8/15 i 19/15).

2. KONCESIJA ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA

- planirani broj koncesija: jedna koncesija,

- rok na koji se koncesija planira dati: pet godina,

- početak koncesije: studeni 2018. godine,

- procijenjena godišnja naknada za koncesiju: 8.000,00 kn

- planirani rashodi od koncesije utvrđuju se u visini troškova provođenja postupka za davanje koncesije,

- pravni osnov za davanje koncesije: Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/ 04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13 - Zakon o održivom gospodarenju otpadom i 153/13 - Zakon o gradnji, 147/14 i 36/15 - Zakon o pogrebničkoj djelatnosti), Zakon o koncesijama (»Narodne novine« broj

143/12) i Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Punat (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 40/14, 8/15 i 19/15).

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Klasa: 021-05/15-01/5

Ur. broj: 2142-02-01-15-11

Punat, 13. studenoga 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr