SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 34. Petak, 20. studenog 2015.
OPĆINA PUNAT

56.

Na temelju članka 30. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14 i 100/15) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat na 19. sjednici održanoj 13. studenoga 2015. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o porezima Općine Punat

Članak 1.

U Odluci o porezima Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/14 i 8/15) u članku 20. stavku 3. riječi: »kada se javna površina koristi od strane političkih stranaka, nezavisnih lista i pojedinačnih kandidata na izborima za vrijeme trajanja izborne promidžbe« brišu se.

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/15-01/5

Ur. broj: 2142-02-01-15-4

Punat, 13. studenoga 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr