SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 34. Petak, 20. studenog 2015.
OPĆINA LOPAR

18.

Na temelju članka 38. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 5. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (»Narodne novine« broj 38/09), članka 14. Statuta Centra za kulturu Lopar (»Službene novine PGŽ« broj 9/11), te članka 32. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09 i 35/09) Općinsko Vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 21. srpnja 2015. godine donijelo je

ODLUKU
o imenovanju ravnatelja ustanove u kulturi Centra
za kulturu Lopar

I.

Temeljem provedenog Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Centra za kulturu Lopar u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima, ravnateljem Centra za kulturu Lopar imenuje se Tonka Kavran, prof., Barbat 455, 51280 Rab, OIB: 98271643019.

II.

Ravnatelj počinje s radom 1. kolovoza 2015. godine.

Ugovor o radu sklapa se sa probnim rokom od 6 (šest) mjeseci.

III.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Nakon isteka mandata ista osoba može biti ponovo imenovana za ravnatelja.

IV.

Ravnatelj je dužan obavljati djelatnosti Centra za kulturu sukladno važećim zakonskim i podzakonskim aktima kojima se predmetna djelatnost regulira.

V.

Sva prava i obveze ravnatelja Centra za kulturu utvrditi će se Ugovorom o radu koji će se sklopiti između imenovanog Ravnatelja i Osnivača (Općina Lopar).

Ovlašćuje se načelnik Općine Lopar da u ime Osnivača sklopi predmetni Ugovor o radu.

VI.

Ova Odluka dostavlja se izabranom kandidatu.

VII.

Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, već se osoba koja je podnijela prijavu na Natječaj upućuje na pokretanje upravnog spora podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka obavijesti o izboru.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 023-05/15-01/02

Ur. broj: 2169/02-01-15-09

Lopar, 21. srpnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=954&mjesto=51281&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr