SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 34. Petak, 20. studenog 2015.
OPĆINA BAŠKA

51.

Na temelju članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13 i 31/15), Općinsko vijeće Općine Baška na 25. sjednici održanoj 10. studenoga 2015. godine donijelo je

ODLUKU
o stavljanju izvan snage Odluke o II. izmjenama
i dopunama Odluke o izradi III. izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Baška

Članak 1.

Stavlja se izvan snage Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška, klasa: 021-05/15-01/7, urbroj: 2142-03-01/1-15-21, koju je Općinsko vijeće Općine Baška donijelo na sjednici održanoj 5. studenoga 2015. godine.

Članak 2.

Po jedan primjerak ove Odluke dostavlja se:

- PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk, Trg bana Jelačića 3, 51500 Krk

- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka

- Javna ustanova ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Splitska 2/ II, 51000 Rijeka

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/15-01/8

Ur. broj: 2142-03-01-15-5

Baška, 10. studenoga 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Ivica Juničić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr