SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 34. Petak, 20. studenog 2015.
OPĆINA BAŠKA

49.

Na temelju članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15), a u smislu odredbi članka 97. stavak 2. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15), po pribavljenoj suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područni ured zaštite i spašavanje Rijeka (KLASA: 351- 01/14-01/15, URBROJ: 543-15-7 od 12. listopada 2015. godine) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 5. studenoga 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa
i velikih nesreća za područje Općine Baška

Članak 1.

Donose se i usvajaju:

.Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja,

.Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Baška.

Članak 2.

Dokumenti iz članka 1. ove Odluke sastavni su dijelovi ove Odluke i čuvaju se u sjedištu Općine Baška.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Baška, KLASA: 021-05/12- 01/8, URBROJ: 2142-03-01/1-12-14 od 15. studenoga 2012. godine

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/15-01/7

Ur. broj: 2142-03-01/1-15-22

Baška, 5. studenoga 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Ivica Juničić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr