SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 34. Petak, 20. studenog 2015.
OPĆINA BAŠKA

46.

Temeljem članka 9. stavak 2., članka 14. stavak 1. i članka 41. stavak 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 85/15), te članka 29. Statuta Općine Baška, (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 5. studenoga 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o ugostiteljskoj djelatnosti

Članak 1.

Ovom Odlukom, za područje Općine Baška:

.propisuje se radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupina »Objekti jednostavnih usluga« i »Catering objekti«,

.propisuje se radno vrijeme prostora za usluživanje na otvorenom ugostiteljskih objekata,

.određuje lokacije izvan naseljenih područja naselja na kojima ugostiteljski objekt »Restauranti« i »Barovi«, mogu raditi u vremenu od 00,00 do 24,00 sata,

.propisuje se razloge za određivanje ranijeg završetka radnog vremena pojedinih ugostiteljskih objekata,

.određuje se produženo radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine »Restauranti« i »Barovi«, u odnosu na ono propisano Zakonom, te utvrđuje uvjete koji moraju biti ispunjeni za rad ugostiteljskog objekta u produženom radnom vremenu,

.određuju se područja Općine Baška i produženo radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine »Restauranti« i »Barovi«, u odnosu na ono propisano Zakonom, te utvrđuju uvjeti koji moraju biti ispunjeni za rad ugostiteljskog objekta u produženom radnom vremenu,

.određuje se prostore na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga na javnim površinama, te propisuje izgled navedenih objekata,

.propisuje se radno vrijeme objekata na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojeg se mogu pružati ugostiteljske usluge.

Članak 2.

Ugostiteljski objekti iz skupine »Objekti jednostavnih usluga« i »Catering objekti« mogu raditi u vremenu od 06,00 do 24,00 sata.

Članak 3.

(1) Radno vrijeme prostora za usluživanje na otvorenom (ugostiteljske terase) utvrđuje se u radnom vremenu ugostiteljskog objekta kojemu prostor pripada.

(2) Ugostiteljski objekti iz skupina »Restorani« i Barovi», koji se nalaze izvan naseljenog područja, na udaljenosti najmanje 200 metara zračne linije od najbližeg stambenog objekta, ugostiteljskog objekta za smještaj ili kampa, mogu raditi u vremenu od 00,00 do 24,00 sata.

(3) Ugostiteljski objekti iz skupina »Restorani« (restoran, gostionica, bistro, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, slastičarnica, objekti brze prehrane) i »Barovi« (caffe - bar, pivnica, buffet, kavana, konoba), koji se nalaze unutar naseljenih područja i ne ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima, mogu raditi u vremenu od 06,00 do 02,00 sata i u zatvorenom dijelu i na otvorenom (pripadajuća terasa), uz obvezu stišavanja glazbe u zatvorenom prostoru i prestanak puštanja glazbe na otvorenom prostoru - ugostiteljskoj terasi u 24,00 sata, te pridržavanja ostalih odredbi zakonske regulative koja uređuje zaštitu od buke, te prekršaje protiv javnog reda i mira.

Članak 4.

(1) Općinski načelnik, po službenoj dužnosti, može rješenjem najduže za 2 sata odrediti raniji završetak radnog vremena pojedinog ugostiteljskog objekta iz članka 3. stavci 2. i 3. od onoga propisanog Zakonom i ovom Odlukom:

.ako se njegovim radom i zbog njegovog rada remeti javni red i mir, temeljem pisane obavijesti policije,

.ako se njegovim radom i zbog njegovog rada narušavaju pozitivni zakonski propisi o buci, temeljem pisane obavijesti sanitarne inspekcije,

.ako se utvrdi duži rad objekta od propisanog, temeljem pisane obavijesti nadležne inspekcije,

.po pisanoj prijavi komunalnog redarstva, radi kršenja odredbi Odluke o komunalnom redu i nepridržavanja obveze utvrđene u članku 3. stavak 3.

(2) Po zaprimanju prve pisane obavijesti jedne od nadležnih službi iz prethodnog stavka, Jedinstveni upravni odjel će o istome, u pisanom obliku, upozoriti vlasnika ugostiteljskog objekta na koji se obavijest odnosi.

(3) Po zaprimanju druge pisane obavijesti jedne od nadležnih službi iz stavka 1. ovoga članka, a koja se odnosi na ugostiteljski objekt za koji je ranije već zaprimljena takva obavijest i o čemu je vlasnik objekta upozoren u pisanom obliku, Općinski načelnik će, po službenoj dužnosti, takvom ugostiteljskom objektu rješenjem odrediti za 2 sata raniji završetak radnog vremena od onoga propisanog Zakonom i ovom Odlukom, u vremenskom trajanju od 3 mjeseca.

Članak 5.

(1) Općinski načelnik, iznimno, može odrediti drugačije radno vrijeme od onoga propisanog Zakonom i ovom Odlukom:

.rješenjem, na zahtjev ugostitelja, za pojedine ugostiteljske objekte, u posebnim prigodama organiziranja različitih proslava (tradicionalne pučke zabave, doček Nove godine, svadba, maturalna zabava i sl.),

.odlukom, za vrijeme različitih manifestacija, sportskih događaja, festivala i sl., te događanja u organizaciji Općine Baška i Turističke zajednice Općine Baška.

(2) Primjena drugačijeg radnog vremena iz prethodnog stavka traje onoliko koliko traje i manifestacija koja je bila povod određivanju drugačijeg radnog vremena.

Članak 6.

(1) Ugostiteljski objekti u kiosku (montažnom objektu) na području Općine Baška, sukladno Zakonu i dokumentima prostorno-planskog uređenja, mogu biti na javnoj površini u ulicama Emila Geistlicha, Uskočka i Palada, na autobusnoj postaji u Baški, te u naseljima Batomalj, Draga Bašćanska i Jurandvor.

(2) U slučaju kada se radi o održavanju manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i slično ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovoga članka mogu se privremeno, u razdoblju trajanja navedenih razloga, postaviti i drugačije, uz obvezno ishođenje suglasnosti Općinskog načelnika.

(3) Kiosk (montažni objekt) iz prethodnih stavaka mora imati sljedeće karakteristike:

.dimenzije:

- površina: d x š = do najviše 12,00 m2,

- visina: do krova 2,65 m,

.konstrukcija: cinčana čelična,

.ispune: poliuretanski paneli (4 cm),

.bravarija: aluminijska stolarija,

.krov: na četiri vode, crijep mediteran, kanalice od bakra, oluk.

(4) Pružanju ugostiteljskih usluga iz objekata i na način opisanima u ovom članku prethodi zaključenje ugovora o zakupu javne površine, a obveza zakupnika je voditi računa o zakonskim odredbama, odnosno izvršiti provjeru da li mjesto udovoljava svim uvjetima iz Zakona.

(5) Na prostorima u privatnom vlasništvu ugostiteljski objekti ne mogu biti u kiosku, osim u slučaju i na način iz stavka 2.

Članak 7.

Na području Općine Baška u pravilu se ne mogu pružati ugostiteljske usluge iz nepokretnog i priključnog vozila, iz šatora, na klupi, kolicima i sličnim napravama.

Iznimno, prigodom održavanja raznih manifestacija, sajmova i tradicionalnih pučkih priredbi, uz prethodno ishođenje suglasnosti Općinskog načelnika, te, uz ispunjenje uvjeta utvrđenih Zakonom i ovom Odlukom, ugostiteljske usluge se mogu pružati iz naprava navedenih u stavku 1. ovoga članka, postavljenih i na javnoj površini i na prostorima u privatnom vlasništvu.

Članak 8.

Ugostiteljske usluge naturistima na području Općine Baška smiju se pružati na prostoru FKK Bunculuka i pripadajuće plaže, u ugostiteljskim objektima predviđenima za pružanje takvih usluga.

Članak 9.

Objekti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, unutar kojih se mogu pružati ugostiteljske usluge, mogu raditi u vremenu od 06,00 do 24,00 sata.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 14/07, 56/09).

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/15-01/7

Ur. broj: 2142-03-01/1-15-18

Baška, 5. studenoga 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Ivica Juničić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr