SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 34. Petak, 20. studenog 2015.
OPĆINA BAŠKA

45.

Na temelju članka 114 b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/ 03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15) Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj 5. studenoga 2015. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Plana raspodjele sredstava
spomeničke rente za 2015. godinu

Članak 1.

U Planu raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 38/14) članak 2. mijenja se i glasi:

»Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Općine Baška za 2015. godinu u ukupnom iznosu od 46.537,00 kuna po osnovi površine objekata u kojem se obavlja gospodarska djelatnost u zaštićenom nepokretnom kulturnom dobru ili na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se po aktivnostima kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/15-01/7

Ur. broj: 2142-03-01/1-15-17

Baška, 5. studenoga 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Ivica Juničić, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr