SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 34. Petak, 20. studenog 2015.
GRAD OPATIJA

64.

Na osnovi članka 9. do 14. Odluke o uređenju prometa na području Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/99, 16/00, 02/03 i 10/03 - pročišćeni tekst, 18/06, 18/08 i 10/09) Gradonačelnik Grada Opatije je 19. studenog 2015. godine donio

ODLUKU O IZMJENAMA OPĆIH UVJETA
organizacije parkiranja na javnom parkiralištu

Članak 1.

U Općim uvjetima organizacije parkiranja na javnom parkiralištu (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 23/13 i 43/13) u članku 8. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog članka, na svim parkiralištima na području Grada Opatije neće se obavljati naplata parkiranja subotom, nedjeljom i blagdanom od 29. studenog do 31. siječnja«».

Članak 2.

U članku 15. stavku (4) podstavku 1. brišu se riječi:

»te preslikom radne dozvole«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 340-01/13-01/57

URBROJ: 2156/01-03/01-15-3

Opatija,19. studenoga 2015.

Gradonačelnik
Ivo Dujmić, ing., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr