SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 34. Petak, 20. studenog 2015.
GRAD OPATIJA

60.

Na temelju člana 28. stavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«, br. 174/04, 79/07, 38/09. i 127/ 10), prethodne suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske KLASA 810-03/15-03/05, URBROJ 543-01-04-021-15-4 od 1. rujna 2015. godine i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, br. 25/09, 30/09-ispr i 7/13), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 17. studenoga 2015. donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju revizije Procjene ugroženosti i Plana
zaštite i spašavanja Grada Opatije

1.Usvaja se Revizija Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Opatije izrađena po DLS d.o.o. Rijeka, u listopadu 2014. godine.

2.Usvaja se Revizija Plana zaštite i spašavanja Grada Opatije izrađena po DLS d.o.o. Rijeka u rujnu 2015. godine.

3. Tekstovi akata navedenih u točkama 1. i 2. javnosti su dostupni u upravnom tijelu nadležnom za poslove zaštite i spašavanja te na web stranici Grada Opatije.

KLASA: 810-01/15-01/05

URBROJ: 2156/01-01/01-15-1

Opatija, 17. studenoga 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr