SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 34. Petak, 20. studenog 2015.
GRAD OPATIJA

59.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 30/09 - ispravak i 7/13), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 17. studenoga 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o poticanju priključivanja građevina na komunalne vodne građevine za odvodnju
na području Grada Opatije

Članak 1.

U Odluci o poticanju priključivanja na komunalne vodne građevine na području Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 5/15, u daljnjem tekstu: Odluka), postojeći tekst u članku 4. postaje stavak 1. i označava se brojem 1), te se dodaje novi stavak 2) koji glasi:

»2) U slučaju da radove priključenja samostalno izvodi vlasnik odnosno posjednik građevine, kao troškovi priključenja priznati će se troškovi dobave materijala koji je potrebno ugraditi za izvedbu priključka«.

Članak 2.

U stavku 1. članka 5. Odluke podstavci 2. i 3. se mijenjaju i glase:

-račun o izvedenim radovima ili račun o dobavljenom materijalu ukoliko je priključak izvodio vlasnik odnosno posjednik građevine, s dokazom plaćanja računa.

-potvrda Liburnijskih voda d.o.o. Ičići da je priključak izveden, odnosno potvrda da dostavljeni račun za dobavu materijala odgovara količinama koje su ugrađene za izradu priključka po prethodno izdanom tehničkom rješenju (cijevi, spojni elementi, pijesak za zaštitu cijevi, cement i pijesak za šahte, poklopci šahti i sl.). U slučaju da račun sadrži više stavaka ili količine veće od potrebnih za ugradnju - u potvrdi je potrebno navesti koje stavke i koje količine su bile potrebne za izvođenje priključka.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

KLASA: 011-01/15-01/11

URBROJ: 2156/01-01-15-3

Opatija, 17. studenoga 2015

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr