SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 34. Petak, 20. studenog 2015.
GRAD OPATIJA

58.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09), Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Narodne novine« br. 125/11 i 64/15) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, br. 25/09, 30/09, 7/13), Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj dana 17. studenoga 2015. godine, donosi

ODLUKU O I Z M J E N I I DOPUNI
ODLUKE O DAVANJU U ZAKUP I
KUPOPRODAJI SUVLASNIČKOG DIJELA
POSLOVNOG PROSTORA

Članak 1.

U Odluci o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora (»Službene novine« PGŽ, br. 11/ 12, 50/12, 39/13, 5/14 i 32/14) u članku 38. iza točke 6. dodaje se točka 7. i glasi:

»Davanje dijela poslovnog prostora u podzakup može se iznimno odobriti za postavu bankomata, uz suglasnost zakupnika, a iznos podzakupnine odrediti će se primjenom odredbi članka 28., 29. i 30. ove Odluke.«

Članak 2.

Članak 52. mijenja se i glasi:

»Zakupcima poslovnih prostora odobrava se popust ugovorene zakupnine od 10% za tekući mjesec u 2016. godini, počevši od mjeseca siječnja, pod uvjetom da su podmirili sve dospjele obveze prema Gradu Opatija do isteka mjeseca koji prethodi mjesecu za koji se odobrava popust, a za mjesec prosinac popust iznosi 50 %.«

Članak 3.

Ova Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/15-01/23

Ur.Broj: 2156/01-01/01-15-1

Opatija, 17. studenoga 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr