SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 34. Petak, 20. studenog 2015.
GRAD OPATIJA

54.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/2015) i članka 36.i 94. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« PGŽ broj 25/09, 30/09 - ispravak i 7/13) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 17. studenoga 2015. godine, donijelo je

II. IZMJENE PRORAČUNA GRADA OPATIJE
ZA 2015. GODINU

Članak 1.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 5.

IV. Završne odredbe

II Izmjene Proračuna Grada Opatije za 2015. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

KLASA: 400-08/14-01/09

URBROJ: 2156/01-05-01-15-5

Opatija, 17. studenoga 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof.r.sc. Viktor Peršić, dr. med., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr