SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 34. Petak, 20. studenog 2015.
GRAD OPATIJA

53.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 48/11, 49/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« (br. 25/09., 30/09 - ispravak i 7/13.), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 17. studenoga 2015. godine usvojilo je

II. IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I
UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2015. GODINU

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 42/14. i 23/15), članak 1. mijenja se i glasi:

»Sredstva za realizaciju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture čine:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

 

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 363-01/14-01/240

URBROJ: 2156/01-01/15-3

Opatija, 17. studenoga 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr