SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 34. Petak, 20. studenog 2015.
GRAD OPATIJA

51.

Temeljem članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/ 11. 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 174/14) i članka 29. Statuta Grada Opatije (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 25/09 i 30/09 - ispravak i 7/13), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 17. studenoga 2015. godine usvojilo je

II. IZMJENU GODIŠNJEG PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2015. GODINU

I. U Godišnjem programu održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, br. 42/14 i 23/15, u daljnjem tekstu: Godišnji program) u glavi A. Opće odredbe točka 2. mijenja se i glasi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

V. Ova Izmjena Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

KLASA: 363-01/14-01/241

URBROJ: 2156/01-01-15-3

Opatija, 17. studenoga 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., v.r.

Tabela 1. Program redovnog održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu - 2. izmjena Programa

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr