SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 34. Petak, 20. studenog 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

167.

Na temelju članka 121. stavka 2., u vezi s člankom 119. stavkom 1., podstavkom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14), članka 65. stavka 1. alineje 1. Statuta Srednje škole dr. Antuna Barca, Crikvenica,članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst), članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko- goranske županije na 22. sjednici od 19. studenoga 2015. godine donijela je

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora Srednje škole dr. Antuna Barca, Crikvenica

I.

Zlatka Kuharić-Dragojević, predstavnica osnivača u Školskom odboru Srednje škole dr. Antuna Barca, Crikvenicarazrješava se dužnosti članiceŠkolskog odbora, na vlastiti zahtjev.

II.

Nikolina Blaškovići, menuje se na dužnost članice Školskog odbora Srednje škole dr. Antuna Barca, Crikvenica.

III.

Mandat novoimenovanoj članici Školskog odbora iz točke II. ove Odluke traje do isteka mandata članice umjesto koje je imenovana.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/15-01/10

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-21

Rijeka, 19. studenoga 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=954&mjesto=00001&odluka=167
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr