SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 34. Petak, 20. studenog 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

165.

Na temelju članka 121. stavka 2., u vezi s člankom 119. stavkom 1., podstavkom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14), članka 50. stavka 1. točke 1. Statuta Osnovne škole »Fran Krsto Frankopan«, Krk,članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst),Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 22.sjednici od19. studenog 2015. godine donijela je

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole »Fran Krsto Frankopan«, Krk

I.

Marijan Alaniz, predstavnica osnivača u Školskom odboru Osnovne škole »Fran Krsto Frankopan«,Krkrazrješava se dužnosti članice Školskog odbora, na vlastiti zahtjev.

II.

Katharina Žic imenuje se na dužnost članice Školskog odbora Osnovne škole ¹Fran Krsto Frankopan'' Krk.

III.

Mandat novoimenovanoj članici Školskog odbora iz točke II. ove Odluke traje do isteka mandata članice umjesto koje je imenovana.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/15-01/10

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-17

Rijeka, 19. studenoga 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr