SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 5. Petak, 18. ožujka 2005.
OPĆINA LOVRAN
10

6.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/00 i 103/01), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01 i 142/02) Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici 10. ožujka 2005 donijelo je:

PROGRAM
javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Lovran
u 2005. godini

Članak 1.

Programom javnih potreba u oblasti socijale potičemo primjenu djelotvornih mjera koje valja nužno poduzeti radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba.

Članak 2.

Socijalnim programom predviđa se i osigurava:

- pomoć za podmirenje troškova stanovanja,

- prehranu učenika osnovnih škola,

- prehranu djece u dječjem vrtiću

- besplatni prijevoz učenika srednjih škola i studenata,

- organizirani prijevoz djece s poteškoćama u razvoju (relacija Lovran - Rijeka - Lovran),

- djelovanje Crvenog križa,

- hranu za dojenčad sa zdravstvenim poteškoćama,

- pomoć humanitarnim udrugama sa područja Općine te Primorsko - goranske županije čiji članovi su stanovnici Općine Lovran,

- produženi boravak djece osnovne škole,

- prijevoz osoba starijih od 65 godina sredstvima javnog prijevoza KD »Autotrolej«,

- jednokratne pomoći (za kupnju ogrjeva, hrane, prigodne pomoći za Božić i dr.)

- specijalni rashodi za intervencije (pomoć u školovanju; autobusne karte za nemoćne i invalidne osobe te darovateljima krvi s područja Općine; nabavka hrane i ogrijeva, prijevoz na dijalizu, pomoć u liječenju i sl.)

Članak 3.

Raspored sredstava socijalnog programa vršit će se u skladu sa kriterijima temeljem rješenja o pojedinačnim pravima po osobnim zahtjevima ili na prijedlog Socijalnog vijeća. Sredstva za isplatu pomoći za ogrijev sukladno članku 38, 38a. i 78. Zakona o socijalnoj skrbi doznačiti će Primorsko-goranska županija.

Članak 4.

Socijalni program Općine Lovran za 2005. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od dana njihova donošenja na sjednici Općinskog vijeća.

Klasa: 400-08/04-01/03

Ur. broj: 2156/02-01-05-63

Lovran, 10. ožujka 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Općinskog vijeća
Edvard Primožić, v.r.

PLANA RASPOREDA SREDSTAVA SOCIJALNOG
PROGRAMA U 2005. GODINI

 

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

Klasa: 400-08/04-01/03

Ur. broj: 2156/02-01-05-63

Lovran, 10. ožujka 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Općinskog vijeća
Edvard Primožić, v.r.

 

Program javnih potreba u socijalnoj skrb  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr