SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 34. Petak, 20. studenog 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

162.

Na temelju odredbe članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 52. točke 3. Statuta Primorsko-goranske županije («»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 22. sjednici od 19. studenoga 2015. godine, donijela je

PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKE
ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE
ZA 2017. I 2018. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Primorsko-goranske županije za 2016. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) i projekcije za 2017. i 2018. godnu sastoji se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 5.

Ovaj Proračun objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.

KLASA: 021-04/15-01/10

URBROJ: 2170/1-01-01/5-15-11

Rijeka, 19. studenoga 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr