SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 5. Petak, 18. ožujka 2005.
OPĆINA LOVRAN
10

5.

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 111/97, 13/98 i 24/01), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01 i 14/02) Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici 10. ožujka 2005. donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u sportu Općine Lovran u 2005. godini

Članak 1.

Programom javnih potreba u športu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Lovran a u svezi s:

- poticanjem i promicanjem sporta,

- provođenjem dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži,

- djelovanjem zajednice sportskih udruga u općini,

- treningom, organiziranjem i provođenjem sustava domaćih i međunarodnih natjecanja,

- sportsko-rekreacijskom aktivnošću građana, kao i drugim sportskim aktivnostima koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja i podizanje psihofizičke sposobnosti pučanstva,

- stručnim radom u sportu,

- vrhunskim sportom,

- brigom o sportskim objektima.

Članak 2.

Aktivnosti i poslovi iz članka 1. obuhvaćaju:

1. Poticanje i promicanje sporta vršit će se kroz rad mnogobrojnih »sportskih škola« sa osnovnom zadaćom da se obuhvati što veći broj djece i mladeži. Takav pristup omogućuje omasovljenje i razvoj sporta u cjelini.

2. Zajednica sportskih udruga u svom djelokrugu posebice je dužna utvrđivati i ostvarivati politiku promicanja sporta na području Općine Lovran i usklađivati aktivnosti svojih članova, skrbiti o vrhunskim sportašima te sudjelovati u stvaranju uvjeta za njihovu pripremu za velika međunarodna natjecanja, organizirati manifestaciju »sportaš godine« te skrbiti o ostvarenju programa javnih potreba, o čemu je dužna podnijeti godišnje izvješće.

3. Organizacija službenih i prigodnih domaćih i međunarodnih takmičenja provodit će se putem sportskih udruga i zajednica koje djeluju na području Općine Lovran: Hrvatski nogometni klub »Lovran«, Jedriličarski klub »Istra« Lovran, Streljački klub »Kobac« Lovran, Športski ribolovni klub »Zubatac« Lovran, Tenis klub »Lovran«, Boćarski klubovi »Lovran«, »Liganj« i »Lovranska Draga«, Šahovski klub »Lovran«, Športski klub »Galeb« pri osnovnoj školi »V.C.Emin« u Lovranu, Zajednica športskih udruga Lovran te novoutemeljene trekking - rafting - skiing klub T.R.I.S. i Brdsko - biciklistički klub »Marun« te myTennis.camp.

4. Sportsko rekreacijske aktivnosti građana provode sportske udruge, planinarsko društvo »Knezgrad«, lovačka udruga »Kobac 1960« te prema interesima građana u cilju unapređenja i očuvanja zdravlja i podizanja psihofizičkih sposobnosti pučanstva i unapređenja ekologije.

5. Stručni rad u sportu je preduvjet za kvalitetan rad i masovniji obuhvat djece sportskim aktivnostima te se u 2005. godini planira obuka trenera u sportskim granama gdje će to biti najpotrebnije.

6. Vrhunski sport zastupljen je u našoj Općini putem članova ŠRK »Zubatac« Lovran. Znano je da su Lovranski udičari redovito članovi reprezentacije Hrvatske i to u više kategorija. Postižu svjetski priznate rezultate i redovito su među prvima i to u europskim i svjetskim razmjerima.

7. U toku 2005. godine nastavit će se rješavanje imovinsko-pravnog statusa objekata sporta.

Članak 3.

Sportske udruge ostvarivat će donacije iz Proračuna Općine Lovran za 2005. godinu za zadovoljavanje javnih potreba u športu temeljem Kriterija za programiranje i dodjelu sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u športu, način njihovog raspoređivanja i praćenja njihovog korištenja.

Članak 4.

Program javnih potreba u sportu Općine Lovran u 2005. godini stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od dana njihova donošenja na sjednici Općinskog vijeća.

Klasa: 400-08/04-01/03

Ur. broj: 2156/02-01-05-62

Lovran, 10. ožujka 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Općinskog vijeća
Edvard Primožić, v.r.

PLANA RASPOREDA SREDSTAVA ŠPORTA
U 2005. GODINI

 

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

Klasa: 400-08/04-01/03

Ur. broj: 2156/02-01-05-62

Lovran, 10. ožujka 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Općinskog vijeća
Edvard Primožić, v.r.

 

Program javnih potreba u sportu   
Program javnih potreba u sportu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr