SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 32. Petak, 30. listopada 2015.
GRAD RAB

100.

Temeljem članka 21. stavak 1. i 2. i članka 24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15), članka 6. i 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08 i 44/08) i članka 34. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/ 13, 31/13 - pročišćeni tekst i 19/15), Gradonačelnik Grada Raba, dana 26. listopada 2015. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju
Stožera civilne zaštite Grada Raba

Članak 1.

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje se osniva za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Članak 2.

Za članove Stožera civilne zaštite Grada Raba imenuju se:

1.DENIS DEŽELJIN, zamjenik gradonačelnika Grada Raba, načelnik Stožera

2.MATKO KRSTAČIĆ, pročelnik Upravnog odjela za komunalne poslove i zaštitu okoliša, zamjenik načelnika Stožera

3.ŽELJKO PERAN, predsjednik Gradskog vijeća Grada Raba, član

4.ZVONKO PULJAR-MATIĆ, pročelnik Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti, član

5.ZVONIMIR ŠPANJOL-PANDELO, predstojnik Ispostave Rab, Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, član

6.CHRISTIAN GRCE, kapetan Ispostave Rab, Lučke kapetanije Rijeka, član

7.DADO KRSTINIĆ, načelnik Policijske postaje Rab, član

8.LENJINKA JURIČIĆ-MAMILOVIĆ, voditeljica Odjela za preventivne i planske poslove PUZS Rijeka, članica

9.MLADEN KUPARIĆ, direktor TD »Dundovo«, član

10.IVAN LUŠIĆ, direktor TD »Vrelo«, član

11.HARI ČIPČIĆ, zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rab, član

12.MARIJAN RIBARIĆ, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Rab, član

Članak 3.

Stožer civilne zaštite Grada Raba obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenja odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Članak 4.

Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Raba obavlja administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera civilne zaštite Grada Raba.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/15).

Članak 6.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/15-02/104.

Ur. broj: 2169-01-01-15-04-1.

Rab, 26. listopada 2015.

Gradonačelnik

Nikola Grgurić, dipl. oec., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=952&mjesto=51280&odluka=100
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr