SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 5. Petak, 18. ožujka 2005.
GRAD RAB
7

7.

Na temelju poglavlja 3. 7. Plana intervencija u zaštiti okoliša Primorsko-goranske Županije (»Službene novine« broj 11/04 i 16/04) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine« broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 1. ožujka 2005. godine, donosi

ODLUKU
o imenovanju članova EKO-STOŽERA Grada Raba

Članak 1.

U Eko-stožer Grada Raba imenuju se:

1.ZDENKO ANTEŠIĆ, gradonačelnik Grada Raba, Trg Municipium Arba 2, telefon (051) 777-480, voditelj

2.ROSANDA KRSTINIĆ-GUŠĆIĆ, Upravni odjel za razvoj, prostorno planiranje i javne potrebe, Trg Municipium Arba 2, telefon (051) 777-484, član

3.JOŠKO VIDAS (st.), DVD Rab, Palit 48, telefon (051) 724-372, član

4.STANKO JAKUC, DVD Lopar bb, telefon (051) 775- 208, član

5.MILADIN KRSMANOVIĆ, Dom zdravlja Rab, Palit bb, telefon (051) 776-981 član

6.SLOBODAN FRANKIĆ, Policijska postaja Rab, Palit bb, telefon (051) 724-092, član

7.FRANJO MARIJAN, »Vrelo« d.o.o. Rab, Palit 68, telefon (051) 724-031, član.

8.JOSIP SUŠIĆ, Udruženje obrtnika Rab, Dinka Dokule 6, telefon (051) 724-196, član.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/05-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-05-05

Rab, 1. ožujka 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Joško Vidas, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=121&mjesto=51280&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr