SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 32. Petak, 30. listopada 2015.
GRAD KASTAV

52.

Na osnovi odredbi Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 85/15) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 13/13), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 25. sjednici održanoj 29. listopada 2015. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE
Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti

Članak 1.

U Odluci o ugostiteljskoj djelatnosti (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 09/07) izraz »Gradsko poglavarstvo« mijenja se sa izrazom »Gradonačelnik«.

Izraz »Jedinstveni upravni odjel« mijenja se sa »nadležni upravni odjel«.

Članak 2.

Članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovom Odlukom utvrđuje se radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine »Objekti jednostavnih usluga« i »Catering objekti«, radno vrijeme prostora za usluživanje na otvorenom ugostiteljskih objekata, lokacije za ugostiteljske objekte iz skupine »Restorani« i »Barovi« koji se nalaze izvan naseljenih područja na području Grada Kastva, razlozi za određivanje ranijeg završetka radnog vremena pojedinih ugostiteljskih objekata, uvjeti za produžetak propisanog radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupine »Restorani« i »Barovi« na području Grada Kastva, prostori na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga na javnim i privatnim površinama i radno vrijeme objekata na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojeg se mogu pružati ugostiteljske usluge.«

Članak 3.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Ugostiteljski objekti iz skupine »Objekti jednostavnih usluga« i »Catering objekti«, mogu raditi u vremenu od 7,00 do 24,00 sata.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine »Objekti jednostavnih usluga« i »Catering objekti«, za vrijeme održavanja manifestacija pod pokroviteljstvom Grada ili Turističke zajednice Grada, sajmova, te ostalih manifestacija koje je odobrio Gradonačelnik, utvrđuje na zahtjev organizatora, a na prijedlog nadležnog upravnog odjela, Gradonačelnik.»

Članak 4.

Članak 3. stavak. 1. mijenja se i glasi:

»Ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani i Barovi« koji posluju u određenim ulicama na području Grada, mogu raditi najkasnije do 01,00 sat, pod uvjetom da nema prepreka opisanih u članku 4. ove Odluke.«

Članak 5.

Iza članka 3. dodaje se članak 3a. koji glasi:

»Odredbe ove Odluke odgovarajuće se primjenjuju na usluživanje na otvorenom ugostiteljskih objekata, kao i objekata na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojeg se mogu pružati ugostiteljske usluge.«

Članak 6.

Iza članka 6. dodaje se članak 6a. koji glasi:

»Na ugostiteljske objekte u kiosku, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga na javnim površinama, kao i iste na privatnim površinama odgovarajuće se primjenjuju odredbe važeće Odluke o mjestima na kojima se može obavljati prodaja robe izvan prodavaonica na području Grada Kastva.«

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/15-01/08

Ur. broj: 2170-05-06/1-15-3

Kastav, 29. listopada 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr