SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 32. Petak, 30. listopada 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

157.

Na temelju članka 44. stavak 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 52., stavak 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16713 i 25/13 - pročišćeni tekst)Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 21. sjednici održanoj29. listopada 2015. godine donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti Thalassotherapiji Crikvenica za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije Primorsko-goranske županije u razdoblju od 2016. do 2021. godine za rekonstrukciju i nadogradnju Objekta »H« medicinsko-rehabilitacijskog centra
Thalassotherapie Crikvenica

I.

Daje se suglasnost Thalassotherapiji Crikvenici za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije Primorsko-goranske županije u razdoblju od 2016. do 2021. godine za rekonstrukciju i nadogradnju Objekta »H« medicinsko-rehabilitacijskog centra Thalassotherapie Crikvenica u sljedećim iznosima:

-u 2016. godini: 1.958.333,33 kuna

-u 2017. godini: 1.958.333,33 kuna

-u 2018. godini: 1.958.333,33 kuna

-u 2019. godini: 1.958.333,33 kuna

-u 2020. godini: 1.958.333,33 kuna

-u 2021. godini: 1.958.333,35 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/15-01/9

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-25

Rijeka, 29. listopada 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=952&mjesto=00001&odluka=157
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr