SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 32. Petak, 30. listopada 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

152.

Na temelju točke IX. Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2015. godini (»Narodne novine« broj 15/15 i 100/15), članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2015. godinu (»Narodne novine« broj 15/15), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/ 13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 21.sjednici održanoj 29. listopada 2015. godine donijela je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe i rasporedu sredstava za decentralizirano financiranje domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija u 2015. godini

I.

U točki II. Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe i rasporedu sredstava za decentralizirano financiranje domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija u 2015. godini (»Službene novine« broj 9/15) stavak 2. mijenja se i glasi:

»Prihodi za posebne namjene iz točke I. stavka 2. ove Odluke utvrđuju se domovima na bazi procjene prihoda do kraja tekuće godine.«

II.

Točka IV. mijenja se i glasi:

»IV.

Planirani prihodi za posebne namjene iz točke I. stavka 2. ove Odluke u iznosu od 27.800.000 kuna raspoređuju se domovima za starije osobe kako slijedi:

. DZSO KANTRIDA 16.800.000 kn

. DZSO VOLOSKO 3.400.000 kn

. DZSO MALI KARTEC 4.800.000 kn

. DZSO MARKO A. STUPARIĆ 2.800.000 kn

III.

U točki V. stavku 1. podstavku 1. broj: »5.886.623« zamjenjuje se brojem: »5.186.623«.

U podstavku 2. broj: »3.616.463« zamjenjuje se brojem: »4.316.463«.

U podstavku 3. broj: »1.962.453« zamjenjuje se brojem: »1.762.453«.

U podstavku 4. broj: »2.251.461« zamjenjuj se brojem: »2.451.461«.

IV.

Točka VI. mijenja se i glasi:

»VI.

Sredstva iz točke V. ove Odluke namijenjena su za:

. DZSO KANTRIDA:

-za rashode za zaposlene 4.000.000 kn

-za materijalne i financijske rashode 1.186.623 kn

. DZSO VOLOSKO:

-za rashode za zaposlene 2.400.000 kn

-za materijalne i financijske rashode 1.916.463 kn

. DZSO MALI KARTEC:

-za rashode za zaposlene 1.450.000 kn

-za materijalne i financijske rashode 312.453 kn

. DZSO MARKO A. STUPARIĆ:

-za rashode za zaposlene 1.800.000 kn

-za materijalne i financijske rashode 651.461 kn«

V.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/15-01/9

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-16

Rijeka, 29. listopada 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr