SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 5. Petak, 18. ožujka 2005.
GRAD MALI LOŠINJ
10

10.

Temeljem članka 12. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2005. godinu (»Narodne novine« broj 171/04), članka 10. Pravilnika o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanja jamstva jedinice područne (regionalne) samouprave, članka 105. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 14. Odluke o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2005. godinu (»Službene novine« 44/04) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja, Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 14. ožujka 2005. godine, donosi

ODLUKU
o prihvaćanju kapitalnih projekata (investicija)

Članak 1.

Prihvaćaju se kapitalni projekti Grada Malog Lošinja iz dijela plana razvojnih programa i utvrđuju izvori sredstava za njihovo financiranje, i to:

1. Izgradnja Rive lošinjskih kapetana u iznosu od 24.410.000,00 Kn, prema građevinskoj dozvoli klasa: UP/I 361-03/04-01/97, urbroj: 2170-84-01-04-9-DS od 03. kolovoza 2004. i izvedbenoj projektnoj dokumentaciji br. A-251/2003. (izgradnja infrastrukture, obalnog zida i opločenje).

2. Uvođenje centralnog grijanja u športskoj dvorani na Bočacu prema projektu i troškovniku br. 20/2003. godine u iznosu od 1.000.000,00 Kn.

Članak 2.

Ukupna vrijednost kapitalnih projekata iz članka 1. točka 1. i 2. ove Odluke iznosi 25.410.000,00 Kn.

Članak 3.

Izvori financiranja za kapitalne projekte iz članka 1. točka 1. ove Odluke planiraju se u 2005. godini ostvariti iz:

- sredstava Proračuna:

- porez na dohodak (611), kao višak

iz 2004. godine, u iznosu od 8.950.000,00 Kn

- pomoći iz Proračuna (633) u iznosu

od 1.500.000,00 Kn

- bankarskog kredita (842) u iznosu

od 13.960.000,00 Kn

Ukupno izvori financiranja 24.410.000,00 Kn

Članak 4.

Izvori financiranja za kapitalne projekte iz članka 1. točka 2. ove Odluke planiraju se u 2005. godini ostvariti iz:

- sredstava Proračuna:

- prihod od prodaje građ. objekata

(721) u iznosu od 260.000,00 Kn

- bankarskog kredita (842) u iznosu

od 740.000,00 Kn

Ukupno izvori financiranja 1.000.000,00 Kn

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 403-02/05-01/01

Ur. broj: 2213/01-01-05-21

Mali Lošinj, 14. ožujka 2005.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Sergio Spanjol, dipl.ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr