SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 32. Petak, 30. listopada 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

148.

Na temelju članka 37., stavak 4. i članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/ 12 i 15/15), članka 29. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu (»Službene novine« broj 36/14), članka 28. točke 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/ 13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skuštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 21. sjednici od 29. listopada 2015. godine, donijela je

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJA ZA
2016. I 2017. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu (»Službene novine« 36/14 i 17/15) u dijelu Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu mijenjaju se: A. Račun prihoda i rashoda za 2015. godinu, B. Račun financiranja za 2015. godinu i C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina kako slijedi:«

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/15-01/9

URBROJ: 2170/1-01-01/5-15-8

Rijeka, 29. listopada 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić

 

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr