SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 31. Petak, 16. listopada 2015.
OPĆINA BAŠKA

35.

Temeljem odredbi članka 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine« broj 24/13) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 30. rujna 2015. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE BAŠKA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015. DO 30.6.2015. GODINU

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Baška za 2015. godinu u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine sastoji se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 4.

Izvještaj o polugodišnjem izvršenju Proračuna Općine Baška za 2015. godinu stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Promorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/6

UR.BROJ: 2142-03-01-15-6

BAŠKA, 30. rujna 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v.r.

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr