SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 31. Petak, 16. listopada 2015.
OPĆINA BAŠKA

33.

Temeljem članka 68. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst), članka 30. Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«

broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/ 01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15), te članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13), Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj 30. rujna 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim
porezima Općine Baška

Članak 1.

U Odluci o općinskim porezima Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 56/09, 11/10) članak 17. mijenja se i glasi:

»Jedinstveni upravni odjel Općine Baška donosi rješenje o razrezu poreza iz članka 2. ove Odluke, nadzire obračun i naplatu, provodi ovrhu, te primjenjuje kaznene odredbe protiv prekršitelja.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2016. godine.

KLASA: 021-05/15-01/6

URBROJ: 2142-03-01-15-16

Baška, 30. rujna 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr