SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 31. Petak, 16. listopada 2015.
OPĆINA BAŠKA

31.

Temeljem članka 45., stavak 10., točka f. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15), odredbama Naputka o načinu korištenja sredstava od poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka (»Narodne novine« broj 52/15) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 30. rujna 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o korištenju dijela sredstava od poreza na dohodak
namijenjenih za financiranje kapitalnih projekata
od interesa za razvoj otoka za financiranje projekta
rekonstrukcije zgrade osnovne škole s dogradnjom
školske sportske dvorane

Članak 1.

Odobrava se korištenje dijela sredstava iz udjela u porezu na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka u iznosu do 2.000.000,00 kuna za financiranje projekata rekonstrukcije zgrade osnovne škole s dogradnjom školske sportske dvorane.

Članak 2.

Cilj i svrha kapitalnog projekta rekonstrukcije zgrade osnovne škole s dogradnjom školske sportske dvorane je unapređenje kvalitete života, razvoj društvene infrastrukture i usluga, te podizanje pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

Ukupna planirana vrijednost kapitalnog projekta rekonstrukcije zgrade osnovne škole s dogradnjom školske sportske dvorane iznosi 20.376.461,00 kuna, od čega je do 2014. godine utrošeno 1.448.711,00 kuna.

Za nastavak realizacije, osigurani su izvori sredstava u ukupnom iznosu od 18.927.750,00 kuna:

-9.463.875,00 kuna kapitalne pomoći iz županijskog proračuna,

-2.000.000,00 kuna iz udjela u porezu na dohodak izdvojenih na poziciji ministarstva nadležnog za otoke

-3.600.620,00 kuna iz općih prihoda

-3.863.255,00 kuna od prihoda od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine).

Članak 3.

U smislu članka 1. ove Odluke ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Baška zaključiti sporazum, sve u skladu s odgovarajućim planovima i programima.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/6

URBROJ: 2142-03-01-15-13

Baška, 30. rujna 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr