SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 31. Petak, 16. listopada 2015.
OPĆINA BAŠKA

29.

Temeljem članka 18. Zakona o grobljima (»Narodne novine« broj 19/98 i 50/12) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13), Općinsko vijeće Općine Baška, na prijedlog Općinskog načelnika, na sjednici održanoj 30. rujna 2015. godine, donijelo je

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke o grobjima

Članak 1.

U Odluci o grobljima (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 40/13 i 6/14), u članku 9. dodaje se novi stavak (4) koji glasi:

»(4) Za korištenje grobnog mjesta nepoznate osobe ne plaća se naknada.«

Članak 2.

U članku 11. stavak (4) iza riječi »o čemu se zaključuje ugovor« dodaju se riječi »s članovima obitelji pokojnika«.

Članak 3..

U članku 11. dodaju se novi stavci (5) i (6) koji glase:

»(5) Općina Baška snosi troškove privremenog ukopa pokojnika iz stavka (2) alineja 1. ovog članka, koji nema članova obitelji ni imovine iz koje bi se mogli naplatiti troškovi, osim u slučaju kada troškove ukopa snosi ministarstvo nadležno za socijalnu skrb.

(6) Za vrijeme trajanja privremenog ukopa pokojnika iz stavka (5) ovog članka ne plaća se naknada.«

Dosadašnji stavci (5) do (7) postaju stavci (7) do (9).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/6

URBROJ: 2142-03-02-15-11

Baška, 30. rujna 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik:
Ivica Juničić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr