SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 31. Petak, 16. listopada 2015.
OPĆINA BAŠKA

27.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/ 09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13), Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj 30. rujna 2015. godine, donijelo je

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Statuta Općine Baška

Članak 1.

U Statutu Općine Baška (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 12/13), članak 39 stavak 2. mijenja se i glasi:

»Stalna radna tijela Općinskog vijeća su:

1.Mandatna komisija

2.Odbor za izbor i imenovanje,

3.Odbor za statutarno-pravna pitanja,

4.Odbor za prostorno uređenje, komunalni sustav i razvoj Općine,

5.Odbor za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb,

6.Odbor za međuopćinsku i međunarodnu suradnju,

7.Odbor za kulturu i obrazovanje,

8.Odbor za sport i tehničku kulturu.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/6

URBROJ: 2142-03-01-15-5

Baška, 30. rujna 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr