SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 5. Petak, 18. ožujka 2005.
GRAD MALI LOŠINJ
8

8.

Na temelju članka 28. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/02),

Gradsko Vijeće Grada Mali Lošinj, na svojoj 37. sjednici održanoj dana 14. ožujka 2005. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra - puta

Članak 1.

Utvrđuje se da dio k.č.br. 508/6 upisana u zk.ul. 1248 k.o. Mali Lošinj - grad koji dio se prema Prijavnom listu br. 044/ 04 od 20. svibnja 2004. izrađenom od Ureda ovlaštenog geodeta Igora Mršića, dipl. ing. geod. cijepa i dobija novu oznaku k.č.br. 508/8 u površini od 56 m2, ne predstavlja javno dobro - put, već dio okućnice, što je utvrdeno pravomoćnom presudom Općinskog suda u Malom Lošinju br. P-262/01.

Prijavni list br. 044/04. od 20. svibnja 2004. god. sastavni je dio ove Odluke.

Članak 2.

Nekretnina pod oznakom 508/8 k.o. Mali Lošinj - grad iz članka 1. ove Odluke isključuje se iz opće uporabe javnog dobra - puta, te će Općinski sud u Malom Lošinju temeljem ove Odluke izvršiti brisanje svojstva javnog dobra na predmetnoj nekretnini, te izvršiti upis prava vlasništva Grada Malog Lošinja nakon što se provede dioba zemljišta sukladno Prijavnom listu br. 044/04.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 711-01/02-01/34

Ur. broj: 2213/01-01-05-10

Mali Lošinj, 14. ožujka 2005.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Sergio Spanjol, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr