SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 31. Petak, 16. listopada 2015.
GRAD ČABAR

22.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/ 07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 -pročišćeni tekst), članka 57. Statuta Grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 33/09, 28/10, 27/12,14/13) i članka 30. stavka 3. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 23/15), Gradonačelnik grada Čabra donosi

RJEŠENJE
o imenovanju stalnog sastava izbornog povjerenstva
za provedbu izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora
na području grada Čabra

Članak 1.

U stalni sastav Izbornog povjerenstva Grada Čabra za provođenje izbora za Vijeća mjesnih odbora na području Grada čabra, raspisanih za 8. studenog 2015. godine, imenuju se:

1. BRANKICA MALNAR - za predsjednicu

2. ŽELJKA ČOP - za članicu

3. DINKO ŽAGAR - za člana

1. IVANA LAKOTA - za zamjenicu predsjednice

2. LAURA TUŠEK - za zamjenicu članice

3. SAŠA KOVAČ - za zamjenicu člana.

Članak 2.

Izborno povjerenstvo:

-izravno brine za zakonitoj pripremi i provedbi izbora za članove vijeća,

-obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora,

-ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove vijeća,

-na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste, sastavlja i objavljuje zbirnu listu svih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća,

-određuje biračka mjesta za izbore članova vijeća,

-imenuje predsjednika, potpredsjednika i članove biračkih odbora,

-nadzire rad biračkih odbora na biračkim mjestima,

-nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor članova vijeća u skladu s ovom Odlukom,

-prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima,

-objavljuje rezultate izbora za članove vijeća,

-obavlja i druge poslove u svezi provedbe izbora za članove vijeća.

Članak 3.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 013-01/15-01/02

UR. BROJ: 2108-03/1-15-2

Čabar, 8. listopada 2015.

Gradonačelnik
Kristijan Rajšel, prof.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr